Vielse

Kirken har ikke vigselsrett i Østerrike. Det betyr at alle brudepar her i landet først skal gifte seg borgerlig og deretter kan de få en kirkelig velsignelse over borgerlig inngått ekteskap.

For nordmenn er dette litt rart – men slik er den østerrikske omsetningen av et konsekvent skille mellom kirke og stat. Martin Luther har selv også sagt at «ekteskapet er en verdslig sak».

Dersom du bor i Norge og vil gifte deg kirkelig i Østerrike anbefaler vi at du får en enkel borgerlig vielse i Norge før du reiser til Wien for å få en kirkelig velsignelse her. Er du bosatt i Østerrike, foregår den borgerlige vielsen ved «Standesamt».

Ta kontakt med presten i god tid for å planlegge festen.