Dåp

Når et barn bæres til dåp, blir vi minnet om at ingen kan bære seg selv. Gjennom dåpen blir vi en del av et fellesskap som strekker seg over hele verden – og gjennom alle tider. Det er en markering der barnet har alle sine viktigste støttespillere rundt seg, og der Gud lover å følge barnet alle dager.

Men vi døpes også inn i vår evangeliske kirke på stedet  – i vårt tilfelle i Den østerrikske lutherske kirke. Alle lutherske nordmenn bosatt i Østerrike tilhører automatisk sin østerrikske bopelsmenighet, siden Norske gudstjenester i Wien ikke er en menighet i juridisk forstand.

Vil du gjerne ha barnet ditt døpt, ta kontakt med presten her.