Gudstjenester

Når nordmenn bor i utlandet i lengre tid, føler de ofte behov for å snakke norsk og å være sammen med andre nordmenn, i hvert fall av og til. Hos mange vokser da også behovet for å feire gudstjeneste på norsk.

Vi er en gjeng nordmenn i Wien som møtes et par ganger i året, feirer det norske i oss, er sammen og hygger oss. Vi gjør dette også gjerne i gudstjenestene, hvor vi deler fellesskap og glede over livet med Gud i ord og sakrament.

Det er overhodet ikke viktig om du er «personlig kristen», «kristen» eller du bare føler lysten til å synge norske salmer og møtes med nordmenn som er i samme eller lignende livssituasjon som du. Eller vil du vise barna dine at det ikke bare er mamma eller pappa som snakker norsk her i byen?

Vi gleder oss over alle som kommer, helt uavhengig av form, farge, livssyn eller seksuell orientering!

Våre neste gudstjenester er:

 • Søndag, 23. oktober 2022 kl. 15.00
  Norsk familiegudstjeneste med familietreff
   i Lutherische Stadtkirche, Dorotheergasse 18, 1010 Wien
 • 2. adventsøndag, 4. desember 2022 kl. 15.00
  Juleandakt med juletrefest
  i Evangelische Auferstehungskirche, Lindengasse 44a, 1070 Wien
 • Søndag, 26. mars 2023 kl. 15.00
  Norsk familiegudstjeneste med familietreff
  i Lutherische Stadtkirche, Dorotheergasse 18, 1010 Wien
 • Søndag, 14. mai 2023 kl. 15.00
  Nasjonaldagsgudstjeneste, menighetsfest og innsettelse av prest og menighetsråd
  med Biskop Michael Chalupka
  i Lutherische Stadtkirche, Dorotheeergasse 18, 1010 Wien
 • Nordisk gudstjeneste i pinsen 2023 sammen med de andre nordiske menighetene
  i Den svenske kirken, Gentzgasse 10, 1180 Wien