Gudstjenester

Når nordmenn bor i utlandet i lengre tid, føler de ofte behov for å snakke norsk og å være sammen med andre nordmenn, i hvert fall av og til. Hos mange vokser da også behovet for å feire gudstjeneste på norsk.

Vi er en gjeng nordmenn i Wien som møtes et par ganger i året, feirer det norske i oss, er sammen og hygger oss. Vi gjør dette også gjerne i gudstjenestene, hvor vi deler fellesskap og glede over livet med Gud i ord og sakrament.

Det er overhodet ikke viktig om du er «personlig kristen», «kristen» eller du bare føler lysten til å synge norske salmer og møtes med nordmenn som er i samme eller lignende livssituasjon som du. Eller vil du vise barna dine at det ikke bare er mamma eller pappa som snakker norsk her i byen?

Vi gleder oss over alle som kommer, helt uavhengig av form, farge, livssyn eller seksuell orientering!

Våre neste gudstjenester er:

  • Søndag, 13. desember 2020 kl. 15.00
    Juleandakt
     i Evangelische Auferstehungskirche, Lindengasse 44a, 1070 Wien

P.g.a. regjeringens og kirkens regler for coronatiden blir det ingen allsang under gudstjensten og alle skal ha munnbind under hele oppholdet i kirken.
Det blir orgelmusikk av Wolfgang Resinger og solosang av Hege Gustava Tjønn Ludwig. Vi får høre de fine norske julesalmene. Etter gudstjenesten får vi dessværre ikke invitere til juletrefest, men presten og menighetsrådet står til rådighet for samtale.