Den norske lutherske menighet i Østerrike – grunnlagt i oktober 2020

Den 6. oktober 2020 skal Berit Steffek og Hans-Christian Granaas på vegne av Den norske lutherske menighet i Østerrike underskrive avtalen mellom menigheten og Den evangelisk-lutherske kirke i Østerrike. Dermed blir vi en menighet under den østerrikske kirken og kirkens menighet for alle landets norsktalende.  Dette gleder vi oss veldig til. Etter gudstjenesten søndag, den 11. oktober 2020 avholder vi […]

Read more

Tilbake på banen etter sommeren…

Etter en av historiens varmeste sommere er Norske gudstjenester i Wien på banen igjen og høstens virksomhet er startet opp. Den første gudstjenesten er feiret og vi fortsetter på vårt store prosjekt «menighetsopprettelse» – de første vedtakene er tatt i kirkerådet og vi venter på at det østerrikske kirkemøtet skal avslutte prosessen. Det er en lang, men spennende prosess. Vi […]

Read more

Stellungnahme zur «Trauung für alle»

Die Norwegische Gottesdienstgemeinde ist nicht Pfarrgemeinde im formellen Sinn, wir verfolgen jedoch seit Jahren die Diskussion „Ehe für alle“ in Norwegen und der Norwegischen Kirche sowie in Österreich und der Evangelischen Kirche A.B. in Österreich. Die Norwegische Kirche hat den Meinungsbildungsprozess über die Trauung Gleichgeschlechtlicher im Jahre 2016 abgeschlossen und sich in ihrer Generalsynode mit großer Mehrheit für die kirchliche […]

Read more

Back to school

Sommerferien er over – i morgen starter skoleåret igjen, i hvert fall for alle dere som bor på østsiden av landet. Vi ønsker alle sammen en god start – særlig til alle barn og ungdom blandt dere! Søndag, den 2. oktober 2016 kl. 15.00 holder vi vår første norske gudstjeneste etter sommeren i evangeliske kirken i Dorotheergasse – vel møtt!

Read more

Til alle sangglade nordmenn: Korøvelse til Nordisk Gudstjeneste

IM NORDISCHEN CHOR MITSINGEN Am 15. Mai machen wir gemeinsam einen nordischen Gottesdienst. Es würde uns sehr freuen wenn auch Freunde von den finnischen, norwegischen und dänischen Gemeinden im Chor mitsingen wollten. Der Chor der Schwedischen Kirche probt am Mittwoch, und für den Gottesdienst am 15. Mai möchten wir Ihnen zu diesen besonderen Proben einladen: 11. Mai 20.30-21.30 (d. h. […]

Read more

Kirkemøtet 2016 – Stort flertall for kirkelig vielse av likekjønnede par

Et historisk vedtak ble fattet av kirkemøtet ved dagens møte etter en lang historie med harde fronter: 77% av de tilstedeværende medlemmene av Kirkemøtet stemte for innføringen av kirkelige vielsesritualer for likekjønnede par. Norske gudstjenester i Wien gratulerer og vi gleder oss over dette historiske vedtaket! Vi vil være en åpen kirke – åpen for alle mennesker uavhengig av form […]

Read more

Påsketanker

Noen tanker fra Danmarks vestkyst – jeg sitter ved peisen på påskedagen…. Utenfor høljregner det. I denne uken, som var preget av vold, mord og død mer eller mindre like foran døren vår, er det merkelig å tenke på, at livet seirer over døden. Hvor mange mennesker i verden, som daglig blir utsatt for terror og vold, føler seg kanskje hånet av […]

Read more
1 2