Den norske lutherske menighet i Østerrike – grunnlagt i oktober 2020

Den 6. oktober 2020 skal Berit Steffek og Hans-Christian Granaas på vegne av Den norske lutherske menighet i Østerrike underskrive avtalen mellom menigheten og Den evangelisk-lutherske kirke i Østerrike. Dermed blir vi en menighet under den østerrikske kirken og kirkens menighet for alle landets norsktalende.  Dette gleder vi oss veldig til. Etter gudstjenesten søndag, den 11. oktober 2020 avholder vi […]

Read more