Til alle sangglade nordmenn: Korøvelse til Nordisk Gudstjeneste

IM NORDISCHEN CHOR MITSINGEN Am 15. Mai machen wir gemeinsam einen nordischen Gottesdienst. Es würde uns sehr freuen wenn auch Freunde von den finnischen, norwegischen und dänischen Gemeinden im Chor mitsingen wollten. Der Chor der Schwedischen Kirche probt am Mittwoch, und für den Gottesdienst am 15. Mai möchten wir Ihnen zu diesen besonderen Proben einladen: 11. Mai 20.30-21.30 (d. h. […]

Read more

Kirkemøtet 2016 – Stort flertall for kirkelig vielse av likekjønnede par

Et historisk vedtak ble fattet av kirkemøtet ved dagens møte etter en lang historie med harde fronter: 77% av de tilstedeværende medlemmene av Kirkemøtet stemte for innføringen av kirkelige vielsesritualer for likekjønnede par. Norske gudstjenester i Wien gratulerer og vi gleder oss over dette historiske vedtaket! Vi vil være en åpen kirke – åpen for alle mennesker uavhengig av form […]

Read more